„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” 

 

Wycieczka do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. J.Lelewela w Koszalinie.

    Nauka w naszej szkole ma różne oblicza.  Jednym z nich była niezwykle pouczająca lekcja języka polskiego przeprowadzona 10.01.2013 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Uczniowie klasy Va i Vb pod opieką wychowawców i organizatora wycieczki p. P.Żurowskiej zapoznali się z historią powstania książki, czasopiśmiennictwa oraz drukarstwa.  Dowiedzieli się w jaki sposób funkcjonuje duża biblioteka miejska, czym zajmują się jej pracownicy oraz w jak korzystać z nowoczesnego programu bibliotecznego ALEPH. Uczniowie zobaczyli na własne oczy jaką drogę przebywa książka, zanim trafi w ręce czytelnika. Dzięki uprzejmości pracowników dzieci zostały oprowadzone po magazynach, czytelni, dziale regionalnym i audiowizualnym. Udostępniono także specjalne zbiory biblioteczne, dzięki czemu wychowankowie szkoły zobaczyli jak dawniej oprawiano książki. Metalowe okucia, dawne skórzane oprawy i zwoje pergaminu bardzo zainteresowały wszystkich. Dzieci z zachwytem przyglądały się pochodzącym sprzed kilku wieków książkom. Zajęcia przyniosły wiele radości, rozbudziły pasje a przede wszystkim pozwoliły na zdobycie wiedzy w bardzo ciekawy sposób.