WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGAJĄCE UTRWALENIA  Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGAJĄCE UTRWALENIA 

Z MATEMATYKI I PRZYRODY

 

 

 

 WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGAJĄCE UTRWALENIA  Z HISTORII

 

 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGAJĄCE UTRWALENIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

·        Środki poetyckie ( przenośnie, porównanie, epitet, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienie, ożywienie)

·        Alfabet

·        Poznane formy wypowiedzi 

·        Formy długie - ( opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, charakterystyka, opis postaci, opis pejzażu, opis dzieła sztuki, streszczenie, sprawozdanie, list).

·        Formy krótkie - ( ogłoszenie, kartka pocztowa, instrukcja, przepis, pamiętnik, dziennik, życzenia, zaproszenie ).

·        Czytanie ze zrozumieniem

·        Części mowy

·        Części zdania ( podmiot i orzeczenie)

·        Rodzaje słowników i ich przeznaczenie

·        Zasady ortograficzne

Ponadto praca we  właściwym tempie -   umiejętność gospodarowania czasem.